Coaching on the job


Verenigingstraject ‘Coaching on the job’ voor duurzaam ontwikkelen van de gehele trainersstaf op het gebied van pedagogische- en volleybal inhoudelijke kwaliteiten, of individuele coaching op het gebied van jaarplanning, strategie, ontwerpen van training of training geven.

Bij het verenigingstraject ‘Coaching on the job’ leiden we binnen uw vereniging een aantal begeleiders op tot verenigingscoach. Tevens komt een toptrainer een voorbeeldtraining geven (trainer wordt gekozen in overleg met de vereniging). De trainers binnen uw vereniging krijgen toegang tot het forum ‘een beetje opvoeder’.
Bij individuele trajecten begeleiden we een trainer, coach of bestuurder met:
– Meerjaren opleidingsbeleid;
– Jaarplanning;
– Strategie;
– Training ontwerpen;
– Training geven;
– Wedstrijd coachen;
– Besturen.