Welkom bij AbilityQuest


Ontdek je mogelijkheden.


Gepositioneerd in een netwerk van kennis professionals faciliteert AbilityQuest een proces van zelfinzicht, kenniscreatie en verandering. Wij ontwerpen leerprogramma’s voor kennis professionals, adviseren organisaties over leren en veranderen en coachen mensen richting zelfsturing en focus.

Ontdek je mogelijkheden

Door op zoek te gaan naar mogelijkheden en kracht, en door het verkrijgen van inzicht in de eigen gedragsvoorkeuren geven we professionals nieuwe inzichten die leiden tot aanpassing en het waardevol worden in de omgeving.

Voorkeuren en drive

Ieder mens heeft gedragsvoorkeuren. AbilityQuest zorgt voor zelfinzicht en zelfreflectie waardoor voorkeuren het gedrag wel beïnvloedt, maar stuurbaar wordt.
Wij gebruiken MBTI, TMS en Lencioni als instrumenten.


"Al meer dan 20 jaar in het vak en sinds 2007 het gezicht achter AbilityQuest"

Patrick Collaris